Bestuur

Voorzitter:                      

   Vacant

Secretariaat:

   Inge van Erp
   Schooltinkweg 3, Zelhem
   @: info@diokeijenborg.nl

Penningmeester:

   Gerard Sloot
   Poelsweg 16, Keijenborg
   Tel. 0575-461303
   @: gerardsloot@gmail.com

 

Leiding 

Leiding

Telefoon

Mobiel

Mail

Leiding van les

Rianne Jansen

 

 

Rianne_jansen_88@hotmail.com

Volleybal 

Rianne Esselink

0314-842388

 

W.esselink@upcmail.nl

Aerobics/Steps 

Sabine Starink 

0314-641360

06-30030234

Scippys17@gmail.com

Aerobics/Steps 

 

Overige informatie

Gymzaal (achter dorpshuis de Horst) - telefoon  0575-462907

 

Vacatures

Zoals bij veel verenigingen draait ook SV DIO op vrijwilligers. Om het voortbestaan van DIO niet in gevaar te brengen zijn wij dringend op zoek naar bestuursleden en commissieleden.

Commissieleden:

Officieel is er een activiteitencommissie maar helaas zijn er geen leden of ouders van leden die in deze commissie zit. De Activiteitencommissie is dus ledenloos en op zoek naar nieuwe mensen die zich in willen zetten om activiteiten te organiseren. Dit kunnen bestaande activiteiten zijn zoals de 2-jaarlijkse uitvoering maar ook nieuwe activiteiten om de leden een keer iets anders aan te bieden als de standaard les.

Bestuur:

Er zijn al enkele jaren vacatures voor het bestuur, dit komt door aftredende bestuursleden die niet herkiesbaar zijn, waardoor het bestuur dit seizoen uit 2 personen bestaat. Voor deze mensen is hulp van harte welkom, het is makkelijker om werk te verdelen over meerdere mensen en daarmee de werkdruk te verlagen. Het bestuur vergadert 1x per maand bij een van de bestuursleden thuis van 20.00 uur tot ca. 22.00 uur. Het bestuur is verder 1x per twee jaar actief met een uitvoering en organiseert 1x per jaar samen met een andere vereniging een wedstrijd. Verder wordt de website bijgehouden, waarbij we nog wel wat hulp als ondersteuning kunnen gebruiken. Tevens houdt een van de bestuursleden de ledenadministratie bij.

Durf je mee te beslissen over de toekomst van SV DIO, kom ons dan helpen.

Neem gerust contact met ons op als je meer informatie wilt, want commissielif of bestuurslid zijn valt best mee en is niet saai. Bel ons of spreek ons aan.

Gerard Sloot, Inge van Erp

KOM EN HELP SV DIO EN DAARMEE OOK UW KINDEREN